Tak trochu jiná módní přehlídka…

Centrum RoSa zve na Módní přehlídku seniorů. Už čtvrtý ročník proběhne zítra 19. července od 14 hodin v Centru RoSa, Střelničná 1680/8, Praha 8. Letošní ročník je tematicky zaměřený na období první republiky. Vstupné dobrovolné.

Centrum RoSa je neziskovka, která má tyto cíle:

  • Vytvoření komunitního centra seniorů
  • Pořádání aktivizačních programů pro seniory, včetně jejich rodinných příslušníků a dětí k podpoře mezigeneračních vztahů
  • Pořádání tvořivých dílen, chráněných dílen a zájmových kroužků k podpoře aktivit seniorů
  • Pořádání dobročinných trhů a bazarů a jiných prodejních akcí s výrobky vytvořenými seniory v rámci dílen
  • Pořádání charitativních akcí na podporu seniorů související s předmětem činnosti
  • Podpora hendikepovaných a jejich integrace
  • Organizování vzdělávacích a kulturních programů pro seniory
  • Součinnost s korporacemi, organizacemi a instituty s obdobným předmětem činnosti
  • Získávání finančních prostředků pro naplnění účelu spolku v podobě grantů, projektů apod.
Všechny aktivity jsou provozovány jako neziskové, případný výtěžek z kulturních, společenských či prodejních akcí bude použit na činnost spolku.
RUBRIKY: