Smetana pro Ugandu

V pondělí 31. října 2016 se ve Smetanově síni Obecního domu koná od 19.30 hodin 25. ročník benefičních koncertů Arcidiecézní charity Praha. Celý výtěžek ze vstupného bude tentokrát věnován české nemocnici sv. Karla Lwangy v ugandském Buikwe. Na programu je cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany „Má vlast“.

Během slavnostního večera budou za účasti pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky, prezidenta Charity biskupa Pavla Posáda a ředitele Charity Lukáše Curyla oceněny osobnosti, které se mimořádně zasloužily o rozvoj charitního díla. Symfonická báseň „Má vlast“ zazní v podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. Účel koncertu je možné podpořit zasláním finančního daru na bankovní účet Arcidiecézní charity Praha ve prospěch veřejné sbírky: 749126/5500. Více na http://praha.charita.cz.

Arcidiecézní charita Praha je veřejnou církevní právnickou osobou, samostatnou organizační jednotkou s vlastní právní subjektivitou, která působí v pražské arcidiecézi. Je účelovým zařízením římskokatolické církve, které si klade za cíl pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky a bez ohledu na jejich náboženskou, rasovou či politickou příslušnost.

beneficeS tímto cílem rozvíjí mnoho projektů jako je zahraniční rozvojová spolupráce, která je dnes již nedílnou součástí aktivit Arcidiecézní charita Praha. Tato pomoc je směřována především do oblasti vzdělávání, zdravotní péče a místního rozvoje. Nejznámějším je projekt Adopce na dálku®, který prošel za dlouhá léta své existence zásadním vývojem a v současnosti je moderním rozvojovým projektem, jehož snahou je nejen podpora konkrétních dětí ve studiu, ale i celkový rozvoj oblastí, v nichž potřebné děti a jejich rodiny žijí.

Vedle toho jsou to však také další sociální programy jako charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, azylové domy pro osoby bez domova, azylové domy pro matky s dětmi, domy na půl cesty, péče o migranty a uprchlíky, vězeňská péče a mnoho dalších projektů. Známá je také Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Sdružení Česká katolická charita a Arcidiecézní charita Praha se jí pravidelně zúčastňuje. Více na http://praha.charita.cz.

Zdroj: Arcibiskupství pražské (Aleš Pištora)

RUBRIKY: