Komunitní zařízení pro děti se zdravotním znevýhodněním mohou získat až 5 milionů Kč

„Bylo těžké smířit se s tím, že miminko není takové, jaké si všichni přejeme, a oznámit příbuzným, že Zuzka se narodila s Downovým syndromem. V určitých směrech to nesli hůř než my. Museli jsme se naučit žít přítomností, radovat se z pokroků, které Zuzka dělala a neřešit budoucnost,“ vzpomíná Hana Plívová na narození malé Zuzanky. Takové pocity zažívají mnozí rodiče, kteří se musí vyrovnat s obdobnou situací.

„Vyčerpání, pocity bezmoci nebo vynakládání obrovské energie na získání informací a služeb. Čím více se rodina snaží, aby dítě bylo milovanou a nedílnou součástí rodiny a obce, tím větší překážky musí překonávat. Pokud cítí, že to nezvládnou a chtějí dát dítě do ústavní péče nebo speciální školy mimo domov, je to naopak snadné. V ČR je prostě stále dostupnější podpora ústavní, než ta poskytovaná v místě, kde rodina žije. Jsem přesvědčená, že to má být naopak,” říká Terezie Hradilková.

Výzva Spolu do života

Obě ženy, Hana i Terezie, byly vloni členkami hodnoticí komise projektu Spolu do života Nadačního fondu Avast. Ten aktuálně vypisuje výzvu pro komunitní zařízení podporující rodiny dětí s postižením. Organizace mohou žádat o grant do výše až 5 milionů Kč.

„Důležité je pro nás slovo SPOLU. Spolu jsme komunita, jsme silnější, podporujeme se, více dokážeme. Společně se chceme podílet na projektech, které mají smysl,“ uvádí se na stránkách projektu.

Pro běžný rodinný život

Cílem projektu je zajistit dostupnost služeb pro rodiny dětí se zdravotním znevýhodněním tam, kde jsou potřeba. Tak aby tyto rodiny měly včas přístup ke všem potřebným informacím a službám a mohly co nejdříve žít běžný rodinný život a svobodně o něm rozhodovat. Už 4. ročník programu Spolu do života se zaměřuje právě na komunitní zařízení.

Žadatelé z řad organizací a uskupení s právní subjektivitou mohou představit svůj záměr do 13. září 2018. Součástí podpory je kromě finančních zdrojů až do výše 5 milionů Kč na subjekt také přístup k cenným kontaktům a vzdělávání v rámci komunity Nadačního fondu Avast.

Příklady možných aktivit:

  • vznik nových odlehčovacích služeb komunitního typu pro rodiny s dětmi se závažným zdravotním znevýhodněním;
  • vznik krátkodobých pobytových služeb komunitního typu pro rodiny s dětmi se závažným zdravotním znevýhodněním (neprovozovaných v zařízeních ústavního typu) nebo;
  • vznik denního centra komunitního typu pro děti se závažným zdravotním znevýhodněním.

Termín pro podávání záměrů: 13. září 2018, maximální výše podpory 5 000 000 Kč. Každá organizace může podat pouze jeden záměr.

Další informace o projektu najdete tady…

Registrovat a přihlásit se můžete zde…

Nadační fond Avast vznikl v roce 2010. Rozděluje peníze darované společností Avast, která je globálním lídrem v oblasti digitálního zabezpečení. Do své činnosti zapojuje přes 1700 zaměstnanců Avastu. Přímo i nepřímo podporují komunity po celém světě.

Čtěte také:

Každý se může stát patronem dětí, které neměly vždy štěstí