Rostislav Maďar: Uměním je dávat bez opětování

11/10/2016

V rychlém rozhovoru jsme se ptali Doc. MUDr. Rastislava Maďara, Ph.D. na otázky týkající se Umění darovat. V čem spočívá umění darovat? Skutečným darem je, když člověk obda­ruje někoho, kdo mu to nebude mít nikdy možnost opětovat. A uměním je udělat to tak, aby měla i jednorázová pomoc dlouhodobý efekt. Děláte něco, co vám nepřináší mate­riální…

Mecenáši českého národa: Alexandr Brandejs

11/10/2016

Alexandr Brandejs je spojen se jmény nejslavnějších českých umělců devatenáctého století. František Ženíšek, Mikoláš Aleš, Václav Brožík, Jakub Schikaneder, František Štraybel, J. V. Myslbek, Jan Zeyer, Julius Zeyer či Jaroslav Vrchlický – ti všichni mu vděčí za mnohé. „My všichni, kdo jsme znali Brandejsa, víme nejlíp, že to byl šlechetný zanícenec, jenž nás všechny, kdo jsme…