Transparentnost na pár kliknutí

20/09/2016

Politiku nemusí dělat jen politické strany, ale každý občan. Podle Havlových i Masarykových zásad se o demokracii mají starat nejen politici, ale i běžní občané. Tato vznosná tvrzení mohou na člověka působit jako bezobsažné fráze, pokud za nimi nevidí konkrétní lidi. Desátým rokem se v nevládní organizaci Evropské hodnoty tomuto aktivismu věnujeme. Kombinujeme dva přístupy, které jsou…

Mecenáši českého národa: Arnošt Rolný

12/09/2016

„Boty od Bati, oblečení od Rolného“, říkalo se za první republiky. Podnikatel Arnošt Rolný pomáhal vybudovat na dlouhá desetiletí skvělé jméno Prostějova coby centra oděvního průmyslu u nás. A stejně jako Baťa i on vynikal ve filantropii a péči o své zaměstnance. „Během dvaceti let dokázal Rolný z malé­ho podniku vybudovat oděvní fenomén oslovující nejširší masy.…

Efektivita neziskových organizací: Lékaři bez hranic

12/09/2016

Je nezisková organizace efektivní? Z mého pohledu je, pokud dobře naplňuje své poslání, svůj raison d’être. Tedy pokud úspěšně léčí lidi, zachraňuje týrané psy nebo usnadňuje seniorům terminální stadium jejich života. Nicméně následná přirozená reakce každého dárce obvykle je: To je sice fajn, ale kolik to celé stojí? Tím se dostáváme do citlivé oblasti provozních…